Overenie analógového tachografu 80.00 € s DPH + (plombovací materiál)
Overenie digitálneho tachografu 80.00 € s DPH + (výmena batérie, ak je potrebná a plombovací materiál)