Kienzle VDO 1318

Analógový tachograf, ktorý je na trhu dostupný v rôznych modeloch, napr. merajúci len rýchlosť (125 km/h, 160 km/h), rýchlosť a počet otáčok (2500 rpm, 3300 rpm) alebo v kombinácii iných hodnôt.

Kienzle VDO 1319

Elektronický tachograf FTCO 1319 značky VDO (KIENZLE) patriaci do skupiny analógových tachografov je kontrolné zariadenie, ktoré na špeciálnom papierovom krúžku, tzv. záznamovom liste zaznamenáva v nezmazateľnej grafickej podobe pracovné aktivity vodiča (čas jazdy, prestávky/odpo?inku, pohotovosti, práce), prejdenú dráhu a rýchlosť vozidla. Tento typ tachografu je poháňaný snímačom, ktorý je umiestnený na prevodovke vozidla a ktorý je s tachografom prepojený prostredníctvom elektrokabeláže. Elektronický tachograf FTCO 1319 nie je určený pre dodatočnú zástavbu do vozidiel.

Siemens VDO 1324

Elektrický (analógový) tachograf merajúci rýchlosť do 125km/h.

Siemens VDO 1381

Digitálny tachograf umožňujúci zápis nielen do vnútornej pamäti ale i na pamäťovú kartu.