Naše služby

Overovanie analógových a digitálnych tachografov

Overovanie prebieha na základe rozhodnutia o autorizácii podľa paragrafu §24 zákona ?islo 142/2000 Z. z. o metrológii na výkon overovania záznamových zariadení v cestnej doprave. Poskytujeme overovania prvotné i následné, pri meracom rozsahu do 180 km/h, druhu merania priamom a na základe nariadenia Rady (EHS) ?.3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave.

Po ukon?ení overovania od nás zákazník dostane "Protokol z periodickej prehliadky" o po?te minimálne 2 listov A4, a taktiež aj "Certifikát o stiahnutí" ?i "Certifikát o nestiahnutí" dát.

Tachografy, na ktorých overovanie máme oprávnenie, nájdete v sekcii "Naše Licencie". V prípade záujmu nás kontaktujte buď priamo v sídle spolo?nosti alebo cez kontaktné informácie v sekcii "Kontakty".

Výmena batérií v digitálnych tachografoch

Vykonávame tiež výmenu hlavnej i záložnej batérie v tachografoch. Batérie nahradzujeme originálnym typom batérií.
Ako je spomenuté vyššie, potrebné informácie nájdete v sekciách "Naše Licencie" a "Kontakty".