Všeobecné informácie

Tachografy sú kontrolné záznamové zariadenia pevne spojené s motorovým vozidlom zabezpečujúce presnú evidenciu odjazdených hodín vodiča a taktiež môžu indikovať doplnkové technické údaje o vozidle. Musia byť namontované v nákladných vozidlách s hmotnosťou nad 3,5 tony a autobusoch nad osem miest s výnimkou vodiča.

Delia sa na analógové (popr. v el. variantách) a digitálne, s tým, že digitálne sa vyskytujú len v dvojobslužných verziách. Pri analógových variantách sa záznam zapisuje na tachografické kotúče.

Pri digitálnych variantách sa záznam ukladá v pamäti tachografov.

Ich overovanie musí prebiehať v súlade so zákonmi danej krajiny a Európskej únie. Overovanie prebieha v kontrole 3 metrologických parametrov a to času, dráhy a rýchlosti. Sú 2 druhy overenia: a/ prvotné overenie, ktoré sa vykonáva pri prvom uvedení tachografov do obehu, či montáži alebo oprave b/ následné overenie, ktoré sa vykonáva po uplynutí dvojročnej doby platnosti overenia.